List otwarty IJF do federacji członkowskich

List otwarty do federacji członkowskich IJF

Szanowni Prezesi,

Droga Rodzino Judo,

Śledząc różne informacje i komunikaty przekazywane w mediach społecznościowych, chcielibyśmy wyjaśnić obecne stanowisko Międzynarodowej Federacji Judo.

Międzynarodowa Federacja Judo ubolewa nad wojną toczącą się na Ukrainie i całkowicie solidaryzuje się z narodem ukraińskim.

Wszystkie rządy świata dążą do negocjacji i liczą na ich sukces, który pozwoli powstrzymać przemoc wobec niewinnych ludzi. Rozumiejąc to, nie chcemy mnożyć żadnej formy przemocy ani być jej częścią w jakiejkolwiek formie. Na przykład, prezydent Republiki Francuskiej, pan Emmanuel Macron, wykazuje zdrowe stanowisko w negocjacjach, pozostawiając margines na porozumienie. Podążamy za tym podejściem, ale jeśli sytuacja zmieni się, będziemy wiedzieli, jak podjąć ostrzejsze środki.

Obecnie, rozumiejąc wściekłość, jaką wywołuje ta inwazja, uważamy, że najpilniejszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest pomoc Ukraińcom. Mobilizacja świata judo powoduje, że liczne kluby rozpoczynają operacje przyjmowania uchodźców i organizują pomoc materialną. Angażujemy się w takie działania.

Międzynarodowa Federacja Judo jest w bezpośrednim kontakcie z Ukraińską Federacją Judo, Ukraińskim Komitetem Olimpijskim i MKOl, pracując razem na rzecz ukierunkowanej pomocy tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Oferujemy 200 000 dolarów amerykańskich jako pomoc humanitarną dla ukraińskiej rodziny Judo.

Przemoc w odpowiedzi na przemoc może być jedynie czynnikiem pogarszającym sytuację i usprawiedliwiającym agresorów. Dziś nadszedł czas na solidarność i jedność, a nie na podziały i segregacje, które negatywnie naznaczyłyby naszą egzystencję na długie lata.

Dziękuję wszystkim za wkład w pomoc Ukraińcom w tych trudnych i smutnych czasach.

Serdecznie pozdrawiam
Marius L. Vizer
Prezes Międzynarodowej Federacji Judo

przeczytaj również moją opinię dotyczącą dopuszczenia rosyjskich zawodników przez IJF
https://www.wilkomirski.com/moja-opinia-dotyczaca-dopuszczenia-rosyjskich-zawodnikow-przez-ijf/