Oświadczenie Międzynarodowej Federacji Judo dotyczące rosyjskich zawodników

W zeszłym tygodniu, po ataku Rosji na Ukrainę, Międzynarodowa Federacja Judo ukarała Rosyjską Federację Judo, odwołując Wielki Szlem w Kazaniu, który miał się odbyć w dniach 20-22 maja 2022 r. Ponadto, Międzynarodowa Federacja Judo odwołuje wszystkie zawody judo na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Ponieważ wydarzenia sportowe i sam sport promują pokój i solidarność na całym świecie, uważamy, że sportowcy, którzy uczestniczą w międzynarodowych wydarzeniach sportowych, popierają te wartości.

Na tej podstawie globalna decyzja o nałożeniu sankcji na wszystkich rosyjskich sportowców, niezależnie od wyrażanych przez nich poglądów, nie jest uważana za uzasadnioną.

Jakakolwiek radykalna decyzja o zablokowaniu udziału sportowców w zawodach sportowych byłaby jedynie kontynuacją eskalacji przemocy i pielęgnowaniem poczucia niesprawiedliwości wobec tych sportowców, którzy nie brali udziału w żadnej decyzji dotyczącej wojny. Nie możemy potępiać sportowców za to, co się dzieje w ich kraju.

Dlatego zgodnie z Kartą Olimpijską i jej podstawowymi zasadami, tak jak czyniła to IJF w przeszłości podczas innych trudnych konfliktów między niektórymi państwami i narodami, dajemy rosyjskim sportowcom możliwość uczestniczenia w zawodach IJF, jednak tylko pod flagą IJF, oraz logo i hymnem tej organizacji.

Chcielibyśmy nadal prowadzić wszystkich zawodników judo z Rosji we właściwym kierunku i trzymać ich z dala od jakiejkolwiek możliwości wyboru drogi sprzecznej z ich zasadami moralnymi, biorąc pod uwagę charakter naszego sportu i jego wartości.

Zachęcamy rosyjskich sportowców do prowadzenia dialogu ze swoimi przyjaciółmi z maty na całym świecie, do podróżowania i promowania w kraju i poza nim wartości olimpijskich oraz fundamentalnych zasad judo, wzajemnej pomocy i dzielenia się dobrem.


źródło: ijf.org